Vývoz jímek a septiků

Likvidace odpadu na čistírně odpadních vod, doklad o likvidaci